Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit besluit betreft een uitwerking van het register van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In het besluit worden onder meer de documenten aangewezen ter onderbouwing van het economisch belang van een UBO, worden de bevoegde autoriteiten aangewezen en is een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden geregeld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 18 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: