Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (drs. R.A. Van der Jagt)
Plaats Amsterdam
Datum 28 juni 2019

Vraag1

Wij horen graag uw mening over de geregelde uitwerking in dit conceptbesluit
Definitieve versie NOB-reactie op Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Bijlage