Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Dit besluit betreft een uitwerking van het register van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In het besluit worden onder meer de documenten aangewezen ter onderbouwing van het economisch belang van een UBO, worden de bevoegde autoriteiten aangewezen en is een afschermingsregime voor uitzonderlijke omstandigheden geregeld.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-05-2019
Einddatum consultatie 01-07-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Keten-ID 10567
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

vennootschappen en andere rechtspersonen, Wwft-instellingen, toezichthoudende en opsporingsautoriteiten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verplichtingen die voor regeldruk zorgen volgen reeds uit de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en juridische entiteiten. Dit besluit creëert geen zelfstandige additionele regeldruk.

Waarop kunt u reageren

Gehele conceptbesluit

Downloads

Externe bronnen

Implementatiewet uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl