Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam Nederlandse Vereniging van Banken (Drs Y.E.M. Willemsen)
Plaats Amsterdam
Datum 28 juni 2019

Bijlage