Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam Booij Bikkers Advocaten (mr. dr. J.A. Booij)
Plaats Haarlem
Datum 28 juni 2019

Bijlage