Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam VBIN (Dhr. P. Cohen)
Plaats Hilversum
Datum 28 juni 2019

Vraag1

Wij horen graag uw mening over de geregelde uitwerking in dit conceptbesluit
Geachte heer/mevrouw,

Bijgaand de reactie van VBIN op uw consultatie.

Mvg, Peter Cohen.

Bijlage