Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

Reactie

Naam Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (S. Kooij)
Plaats Den Haag
Datum 28 juni 2019

Bijlage