Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat de herijkte rekeneisen voor het mbo worden ingevoerd en dat het resultaat voor rekenen in de slaag-zakregeling gaat meetellen. Daarnaast wordt de omvang keuzedelen voor de middenkaderopleiding aangepast naar 720 klokuren.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 19 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: