Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Arnhem
Datum 1 april 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
Het centraal examen rekenen moet enkele jaren na ingang van de nieuwe rekeneisen nog beschikbaar zijn voor de vertragers. Het is gewenst dat er al in schooljaar 2021-2022 geëxperimenteerd mag worden met het examineren van de nieuwe rekeneisen waarbij dan de betreffende resultaten gebruikt mogen worden voor het generieke examenonderdeel rekenen. Snap eigenlijk niet precies waarom wijziging nodig is en dat er niet gekozen wordt voor een beleid met 2 keuzemogeljkheden waarbij 1 van de mogelijkheden een CE rekenen blijft en de ander een meer gericht beroepsgericht examen rekenen.

Vraag2

Kunt u zich vinden in wat er is vastgelegd voor rekenen binnen de entreeopleiding?
Ja.

Vraag3

Het voornemen is om de verplichting van 720 sbu aan keuzedelen voor alle studenten aan een middenkaderopleiding per 1 augustus 2022 in werking te laten treden, ongeacht in welk studiejaar zij op dat moment zitten. Voor studenten die voor 1 augustus 2022 ook al aan een middenkader opleiding studeerden die op de lijst staat met middenkader opleidingen die langer dan 3 jaar mogen duren, betekent dat dus dat hun keuzedelenverplichting tijdens hun studie naar beneden wordt bijgesteld van 960 sbu naar 720 sbu. Kunt u zich vinden in deze gang van zaken?
Ja.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht