Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Roermond
Datum 24 maart 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
Positief: er wordt meer ingespeeld op het niveau, en de context doet er meer toe. Biedt een onderwijsinstelling meer mogelijkheden.

Nadelen:
- doorstroom van niveau 2 naar 3 bood eerst mogelijkheden tot vrijstelling. Bij de nieuwe rekeneisen kan dat niet meer.
- Doordat iedere onderwijsinstelling er op zijn eigen manier mee om gaat, kost het meer tijd (iedereen moet het wiel opnieuw uitvinden), en krijg je verschillen in kwaliteit. Hoe wordt de kwaliteit namelijk landelijk geborgd? Dat bijvoorbeeld rekenen op niveau 3 overal een zelfde kwaliteit en niveau levert.

Vraag2

Kunt u zich vinden in wat er is vastgelegd voor rekenen binnen de entreeopleiding?
Beter dan hoe het nu is, mits er servicedocumenten komen ter ondersteuning van het inzichtelijk maken van de rekenontwikkeling en het beheersingsniveau aan het einde van de opleiding.

Is onderzocht in hoeverre deze wijziging de motivatie beinvloed van de studenten?
Doordat er eerst van hen werd verwacht niveau 2F te halen, wordt het eindniveau nu weggehaald. Wordt rekenen dan niet meer gezien als een soort vrijbrief (onder het motto 'ik hoef het niet te halen').
Oftewel is het niet juist bevorderlijk om wel een passend eindniveau te formuleren voor de entree studenten, om de rekenmotivatie te stimuleren.

Vraag3

Het voornemen is om de verplichting van 720 sbu aan keuzedelen voor alle studenten aan een middenkaderopleiding per 1 augustus 2022 in werking te laten treden, ongeacht in welk studiejaar zij op dat moment zitten. Voor studenten die voor 1 augustus 2022 ook al aan een middenkader opleiding studeerden die op de lijst staat met middenkader opleidingen die langer dan 3 jaar mogen duren, betekent dat dus dat hun keuzedelenverplichting tijdens hun studie naar beneden wordt bijgesteld van 960 sbu naar 720 sbu. Kunt u zich vinden in deze gang van zaken?
Ja.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht