Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Reactie

Naam ROC A12 (MA P.M. Zondervan)
Plaats Ede
Datum 30 maart 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
Voor een soepele overgang naar de vernieuwde rekeneisen is het voorwaardelijke dat het CTvE doorgaat met aanbieden van rekenexamens CE rekenen voor de huidige cohorten.Vraag2

Kunt u zich vinden in wat er is vastgelegd voor rekenen binnen de entreeopleiding?
Ja. Voor de entree opleidingen is het prettig dat er alleen ontwikkeling vastgelegd moet worden. Wel zou het prettig zijn voor docenten om een soort voorbeeld of vast gestelde eisen te hebben. Zodat docenten weten wat er verwacht wordt van het document “weergave van ontwikkeling ten opzichte van MBO rekenniveau 2” dat zij voor elke Entree-student moeten opstellen.

Vraag3

Het voornemen is om de verplichting van 720 sbu aan keuzedelen voor alle studenten aan een middenkaderopleiding per 1 augustus 2022 in werking te laten treden, ongeacht in welk studiejaar zij op dat moment zitten. Voor studenten die voor 1 augustus 2022 ook al aan een middenkader opleiding studeerden die op de lijst staat met middenkader opleidingen die langer dan 3 jaar mogen duren, betekent dat dus dat hun keuzedelenverplichting tijdens hun studie naar beneden wordt bijgesteld van 960 sbu naar 720 sbu. Kunt u zich vinden in deze gang van zaken?
Ja. Geen bezwaar tegen een keuzedeel verlichting voor opleidingen die 4 jaar duren. Dit biedt ook kansen waar het gaat om maatwerktrajecten/versnellen. Nu lukt dat bijna niet omdat de keuzedeelverplichting zo hoog is.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht