Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering herijkte rekeneisen en aanpassing omvang keuzedelen middenkaderopleiding

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Haarlem
Datum 31 maart 2021

Vraag1

Heeft u opmerkingen of aanvullingen bij het voorliggende besluit?
Door de verschillende niveaus van studenten die binnenkomen, is er sprake van maatwerk binnen ons vak rekenvaardigheid. Dat vraagt veel van de lesgevende docent en student. Dit laatste los gezien van gedifferentieerd lesgeven maar juist het overmatig moeten schakelen van de lesgevende docent tussen 'basis' rekenen en het 'nieuwe' rekenen alsook de student die zich een 'ander' soort rekenen eigen moet maken. De extra dimensie die nu toegevoegd wordt zal betrekking hebben op de leesvaardigheid van studenten en vooral de interpretatie van tekst (begrijpend lezen) om zo tot een oplossing te komen van de vraagstukken in opgaven. Een samenwerking met het vak Nederlands is dan een goede aanvulling alsook branchevakken waar in bepaalde situaties rekenvaardigheid voorkomt.

Willen wij studenten aanleren hoe rekenen toe te passen, dan is het zaak de leerachterstanden van studenten eerst weg te werken zodat zij de koppeling tussen de vaardigheden en de te gebruiken rekenvaardigheden kunnen maken. Met andere woorden, een mooi initiatief waar veel haken en ogen aan zitten indien dit niet goed doordacht wordt.

Daarnaast ben ik benieuwd naar hoe er wordt gekeken naar iemand die een extra vertraging heeft opgelopen door omstandigheden en daardoor in een nieuw cohort valt.
Mag hij/zij dan het 'oude' cito examen afleggen of moet de student dan volgens de nieuwe bij het op dat moment geldende kwalificatiedossier en rekeneisen voldoen? Naar mijn mijn ervaring(en) werkt dat niet zo. Echter kan dat het succes op slagen dan in de weg zitten indien er sprake is van een zwakker rekenaar.

Vraag2

Kunt u zich vinden in wat er is vastgelegd voor rekenen binnen de entreeopleiding?
Ja

Vraag3

Het voornemen is om de verplichting van 720 sbu aan keuzedelen voor alle studenten aan een middenkaderopleiding per 1 augustus 2022 in werking te laten treden, ongeacht in welk studiejaar zij op dat moment zitten. Voor studenten die voor 1 augustus 2022 ook al aan een middenkader opleiding studeerden die op de lijst staat met middenkader opleidingen die langer dan 3 jaar mogen duren, betekent dat dus dat hun keuzedelenverplichting tijdens hun studie naar beneden wordt bijgesteld van 960 sbu naar 720 sbu. Kunt u zich vinden in deze gang van zaken?
Ja
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht