Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Op basis van de Wet WOZ wordt een WOZ-waarde aan een onroerende zaak toegekend. Nu men belang kan hebben bij een lagere en een hogere WOZ-waarde, kunnen belanghebbenden ook tegengestelde belangen hebben. De huidige wetgeving is hier nog onvoldoende op toegespitst. Doel van het ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel is dan ook om de rechtsbescherming van de belanghebbenden bij een WOZ-beschikking adequaat te regelen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling