Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Reactie

Naam Vereniging Eigen Huis (mr. T. Letterie)
Plaats Amersfoort
Datum 22 februari 2019

Bijlage