Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Reactie

Naam de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (drs. R. van der Jagt)
Plaats Amsterdam
Datum 1 maart 2019

Bijlage