Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Reactie

Naam Centric (M Maliepaard)
Plaats Gouda
Datum 22 februari 2019

Vraag1

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken.
In de toelichting wordt aangegeven dat de kennisname aan niet aangeschreven belanghebbende bekend wordt gemaakt via het WOZ-portaal. De WOZ-waarden van bedrijfspanden en overige objecten (niet zijnde woningen) worden niet via dit WOZ-portaal bekend gemaakt.

Graag een nadere toelichting op de wijze waarop dit zal moeten geschieden?

De beschikking wordt verzonden aan 1 eigenaar en 1 gebruiker, de uitspraak op het bezwaar dient te worden verzonden aan alle belanghebbende die het aangaat.

''Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van de beslissing mededeling gedaan aan de
belanghebbenden die in bezwaar hun zienswijze naar voren hebben gebracht en daarnaast aan de
overige belanghebbenden die het aangaat met overeenkomstige toepassing van de regels die gelden
voor het bekendmaken van de WOZ-beschikking''

Het is ons onduidelijk wat hier exact wordt bedoeld.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht