Wet verbetering rechtsbescherming WOZ

Reactie

Naam Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) (prof.dr. en mr. J.A. en A.P. Monsma)
Plaats Rotterdam
Datum 28 februari 2019

Bijlage