Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1775 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Uitvoeringswet eidas-verordening

  Uitvoeringswet in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten

 • Besluit op de Jeugdverblijven

  De consultatie betreft het Besluit op de Jeugdverblijven.

 • Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van procureurs-generaal

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de samenstelling van het College van procureurs-generaal

 • Wetsvoorstel afschaffing lijstencombinaties

  Wijziging van de Kieswet om de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties (lijstverbindingen) te schrappen.

 • Ontwerpwijziging AMvB invoering ANPR camera’s

  Met de wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten), hierna te noemen AMvB, wordt verduidelijkt dat technische hulpmiddelen hierbij mogen worden toegepast en worden uniforme regels voor alle wegbeheerders in het leven geroepen.

 • Permanente registratie niet-ingezetenen

  Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen.

 • Ontwerpwijziging Besluit personenvervoer 2000 houdende invoering van een passagepas

  Met deze wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 wordt het mogelijk gemaakt om na ingecheckt te hebben met een uitsluitend daarvoor door of namens de vervoerder afgegeven bewijs (passagepas) gebruik te maken van de bij het openbaar vervoer behorende voorzieningen, zoals winkels in het station of interwijk-verbindingen. De regelgeving kent nu nog enkel het elektronisch vervoersbewijs.

 • Ontwerpwijziging van de Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

  De onderhavige regeling dient ter reparatie van een vrijstelling van de minimum vlieghoogte voor vluchten op basis van zichtvliegvoorschriften (minimum VFR-vlieghoogte) met zeilvliegtuigen en schermzweeftoestellen. Bij de implementatie van de verordening (EU) nr. 923/2012 (SERA) is deze omissie door de Koninklijke Nederlandse Verenging voor Luchtvaart (KNVvL) geconstateerd.

 • Compensatieregeling Verzamelwet Telecommunicatiewet

  De regeling voor compensatie van storingen maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel voor een Verzamelwet tot wijziging van de Telecommunicatiewet, dat in 2014 werd geconsulteerd. Deze regeling is gewijzigd na het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State. Deze regeling voorziet in een versterking van de positie van eindgebruikers bij onderbrekingen van de dienstverlening door aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten.

 • Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs volwassenen

  Consultatie subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, gericht op het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van flexibel en aantrekkelijk deeltijds en duaal hoger onderwijs voor volwassenen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken