Wijziging Regeling BRP i.v.m. Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit wordt met de ontwerpregeling vastgelegd in de Regeling BRP.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-05-2021
Einddatum consultatie 01-06-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie de beantwoording van vraag 2 uit het IAK in bijgevoegd document.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie de beantwoording van vraag 7 uit het IAK in bijgevoegd document.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de ontwerpregeling en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling basisregistratie personen

Bron: wetten.overheid.nl

Consultatie Besluit BRP Adreskwaliteit

Bron: www.internetconsultatie.nl

Wetsvoorstel BRP Adreskwaliteit

Bron: www.tweedekamer.nl