Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

In het regeerakkoord is afgesproken om te komen tot een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Deze consultatie heeft betrekking op het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen dat nadere uitwerking geeft aan het wetsvoorstel experiment coffeeshopketen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: