Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam Project C Holding B.V. (Mr. P.C. Schouten)
Plaats Breda
Datum 24 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Ja.

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Nee.
Er zijn een aantal aspecten die wij niet duidelijk of ontoereikend vinden:
- De eisen m.b.t. de handelsvoorraad.
- De mogelijkheid van een burgemeester om een afwijkende eis op te leggen aan de maximale handelshoeveelheid van de coffeeshop.
- De beperking van verpakkingen van 1, 3 en 5 gram. Hierdoor kan een coffeeshop geen voorgedraaide joints en edibles meer aanbieden.
- De aanwijzing van de locatie en beperkingen ten aanzien van alternatieve locaties.
- De normen van Good Agriculturale Practice wordt niet gehanteerd.
- Er bestaat onduidelijkheid over de traceerbaarheidscode.
- De eisen voor de verpakking en bijsluiter zijn onduidelijk.
- De eis om de cannabis louter en alleen met geldtransportbedrijven te vervoeren is te rigide.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de bijlage met daarin de consultatiereactie van Project C dd 22-12-2018.

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
Ja.
Wij vinden dat er op bepaalde aspecten in de bedrijfsvoering onnodig veel beperking wordt toegepast, bijvoorbeeld in het beperken van teeltlocaties, de eisen m.b.t. het transport en de verpakking van het product.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de bijlage met daarin de consultatiereactie van Project C dd 22-12-2018.

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Nee.
Wij zouden graag zien dat er indicatoren worden beschreven waaraan een waardering kan worden toegekend om tot een gewogen loting te komen. Het is op dit moment nog zo dat wanneer een teler die nèt voldoet aan alle eisen, evenveel kans heeft op toekenning als een teler die ruim voldoet aan alle eisen. Wij zijn van mening dat indien er loting plaats vindt, deze zonder meer een gewogen karakter moet hebben.

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Ja.

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Ja
Wij zijn echter van mening dat er nog wel een aantal haken en ogen aan de verpakkingseisen zitten.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de bijlage met daarin de consultatiereactie van Project C dd 22-12-2018.

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
Ja.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar de bijlage met daarin de consultatiereactie van Project C dd 22-12-2018.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht