Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam Haagse coffeeshop vereniging (A. Sanhaji)
Plaats Den haag
Datum 24 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Nee, want er kan geen rekening mee gehouden worden wat de consument doet.

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Nee, de eisen die gesteld worden houden onvoldoende rekening met de illegale markt en de kosten voor telers en coffeeshophouders

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
Coffeeshophouders hebben in de huidige situatie personeel dat de organisatie in de coffeeshop regelt. Wat gebeurt er met hen als al het werk uit hun handen wordt gehaald. Bijvoorbeeld door het inpakken van de softdrugs door de telers?

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Nee, er zijn te weinig telers aangesteld waardoor het aanbod beperkt is. Alle eisen die gesteld zijn brengen kosten met zich mee waardoor de telers meer geld voor hun product gaan vragen. Hierdoor gaan de prijzen omhoog en de consument wordt naar de illegale markt gedreven.

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Sommige eisen brengen risico’s met zich mee zoals het aanleveren van de softdrugs. Wij verwachten wel dat de openbare orde verstoord zal worden door de illegale verkoop en ook verwachten wij dat de overlast door straatdealers zal toenemen.

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Wij pleiten ervoor om voorlichting via scholen te laten verlopen. De voorlichting die de coffeeshops geven kan de consument pas bereiken als hij/zij 18 jaar is.

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
Er zijn te weinig telers betrokken bij het experiment en ook te weinig coffeeshops waardoor in praktijk dit experiment een onveilige situatie creëert.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht