Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam Piratenpartij Nederland (PPNL) (Steven Russchenberg)
Plaats Den Burg
Datum 24 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Nee. Doordat er meer maatregelen worden aangekondigd dan noodzakelijk is om de geslotenheid te borgen, zullen er echter negatieve bijeffecten zijn. Onder deze voorwaarden is er een grote kans op onwil onder coffeeshophouders en cannabisconsumenten. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van legaal gekweekte cannabis, zal het experiment de beoogde effecten op de volksgezondheid, openbare orde, veiligheid en criminaliteit niet halen.

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
De eisen zijn duidelijk, maar problematisch:
- Het aantal telers is onvoldoende.
- Veel consumenten willen graag zelf bepalen hoeveel ze precies halen, of precies voor een bepaald bedrag cannabis kopen. Een verzegelde voorverpakte hoeveelheid maakt dit onmogelijk, en is onnodig.
- Wanneer gestandaarde verpakking met productinformatie en waarschuwingen wordt gebruikt, zou het goed zijn hiervoor geen plastic maar een duurzaam verpakkingsmateriaal te gebruiken. Bijvoorbeeld in afbreekbaar bioplastic op basis van hennep.
- Het is voor coffeeshops onmogelijk om op een acceptabele manier te controleren of klanten ingezetenen zijn. Bij elke mogelijk manier om dit te doen zullen klanten wegblijven, net zoals gebeurde bij het i-criterium van de wietpas.

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
Doordat deelnemende coffeeshops ENKEL legaal gekweekte cannabis mogen verkopen, lopen zij het risico (veel) klanten te verliezen. In het experiment is er te weinig oog voor de smaak, geur en het effect van de cannabis, terwijl dit voor de consument de belangrijkste kwaliteitsaspecten zijn. Zeker gezien het beperkte aanbod van hasj in de huidige opzet is het risico op klantverlies voor deelnemende coffeeshops groot. Bovendien verliezen zij in de huidige opzet of hun vertrouwde leveranciers. Wanneer deze klanten hun cannabis bij straatdealers gaan halen, net zoals bij de wietpas gebeurde, zal dit juist een averechts effect hebben op de volksgezondheid, openbare orde, veiligheid en criminaliteit.

Dit kan worden verbeterd door een transitiefase waarin coffeeshops legale cannabis verkopen als AANVULLING op het huidige assortiment. De gesloten keten blijft mogelijk door administratie van telers en coffeeshops. Wanneer legale cannabis van goede kwaliteit is en tegen een aantrekkelijke prijs wordt verkocht, zullen steeds meer coffeeshops mee willen doen. Zo vindt er een natuurlijke transitie plaats richting legaal geproduceerde cannabis, zonder negatieve bijeffecten vanwege de overhaaste verandering in de huidige opzet voorkomen, en kunnen mogelijke kinderziekten worden opgelost voordat meer coffeeshops overgaan.

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
De procedure is duidelijk, maar problematisch:
Ervaren cannabiskwekers worden uitgesloten, als zij ooit zijn veroordeeld voor het kweken van cannabis. Dit zal de kwaliteit van de cannabis niet ten goede komen. Dit hebben we al kunnen zien bij de start van het Bureau Medicinale Cannabis. Door alle veroordeelde telers bij voorbaat uit te sluiten van het experiment wordt een hoop kennis en vaardigheid verspild en bestaat het risico dat grote concerns uit de VS en Canada de teelt hier in handen nemen. Deze winstgerichte bedrijven zullen druk uitoefenen om maximaal te verkopen. De consumptie van cannabis zou hierdoor kunnen stijgen.

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Nee. In de huidige opzet is er een groot risico dat de cannabisconsument zich verplaatst naar de illegale markt. Dit zal de openbare orde en veiligheid verslechteren.
De maatregelen om overlast te voorkomen zijn daarnaast onnodig. Bestaande wetgeving voorziet al in genoeg mogelijkheden om overlast door coffeeshops en andere horecagelegenheden aan te pakken. De overlast van cannabisgebruik is bovendien minimaal. Overlast door coffeeshops is in WODC-rapportages stelselmatig overdreven. De belangrijkste overlast is het gevolg van gemeentelijk (parkeer)beleid en het verdwijnen van coffeeshops. Beveiligd transport voor cannabis is onnodig. Dit gebeurt ook niet met andere medicijnen of, bijvoorbeeld, waardevolle levensmiddelen.

Wat wel zou helpen om de veiligheid te vergroten zijn legale opslagruimtes waar voorraad kan worden bewaard, zodat de kans op overvallen van coffeeshops wordt verkleind.

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Nee. De ge-eiste voorlichting mag alleen over vermeende gevaren gaan. Voorlichting over de therapeutische werking wordt niet genoemd. Eenzijdige voorlichting zorgt dat mensen deze voorlichting niet serieus nemen. Bovendien is er bij het huidige aantal coffeeshops een hoge doorloopsnelheid nodig om alle consumenten te voorzien. Hierdoor is er weinig tijd voor goede voorlichting. Om voorlichting goed mogelijk te maken, dient het aantal coffeeshops te worden vergroot. Op die manier kan de doorloopsnelheid in coffeeshops omlaag en is er voor het aanwezige personeel meer gelegenheid om in gesprek te gaan met de consument over het product, maar ook over mogelijke onderliggende problematiek.

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
De Piratenpartij wil een op feiten gebaseerd cannabisbeleid in Nederland (en in de rest van de wereld natuurlijk). Cannabis dient daarom per direct uit de opiumwet geschrapt moet worden. Het verbod op cannabis is de oorzaak van problemen, niet de plant. Een experiment is niet nodig, de resultaten uit landen waar cannabis volledig legaal is, spreken voor zich.

Het experiment hoeft de vraag of er een gesloten keten opgezet kan worden niet te beantwoorden: dat kan met alcohol dus ook met cannabis. Het gaat er om hoe je slim kunt reguleren.

Om de criminaliteitsstatistieken niet te vervuilen, dient de (medicinale) thuiskweker met rust gelaten te worden. Kleine kwekerijen met max vijf planten (al dan niet in de tuin) horen niet thuis in de statistieken van opgerolde hennepkwekerijen. De resultaten van dit experiment mogen hier niet door worden beïnvloed worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht