Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam Maximillian (Dhr. Farley Sattoe)
Plaats Haarlem
Datum 24 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Nee, ik ben van mening dat de geslotenheid niet wordt geborgd met de eisen in het besluit. De eisen die worden gesteld aan de kwetsbare transportbewegingen, variatie van soorten cannabis en hasj en aan deelnemende verkooppunten zijn naar mijn mening niet reëel. Wat wordt het maximum handelsvoorraad? Het transport word gerëaliseerd door een waardetransportbedrijf, maar er word vanuit de commissie gekeken naar 1 dagomzet. Hasj uit Marokko is een segment in de branche die door de eisen bij voorbaat verloren gaat. Datzelfde geld voor cannabis die nu op de illegale markt beschikbaar is.

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Ja, ik ben van mening dat de eisen voldoende duidelijk en toereikend zijn. Deze branche valt al 40 jaar onder een gedoogbeleid en zonder de eisen die een coffeeshop zelf hanteert zijn vaak gericht op professionalisering

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
Ja, ik ben van mening dat er meerdere eisen anders zouden moeten luiden. Er word nu niet gekeken naar de markt die er al is. Klanten die al geruime tijd cannabis en hasj consumeren zullen eerder naar de illegale dealer gaan, als zij niet het gewenste effect krijgen. Transportbewegingen worden nu meestal via een coffeeshop zelf geregeld. De teler en coffeeshop kunnen waarschijnlijk na ingaan van het experiment dit zelf realiseren, aangezien de meeste dit al 40 jaar zo doen. Het 'weglekken' van cannabis zal minder voorkomen en prijzen van het product zullen zich kunnen stabileseren, aangezien het product, van de teler direct naar de coffeeshop gaat.

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Ja, ik ben van mening dat deze procedure voldoende duidelijk en toereikend is.

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Deze eisen worden niet voldoende geborgd. Op welke manier wordt het toezicht georganiseerd en wat zijn de gevolgen bij overtreding

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Ja, ik ben van mening dat deze eisen voldoende duidelijk en toereikend zijn.

Vraag7

Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het experiment?
Nee, ik heb geen andere opmerkingen
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht