Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen

Reactie

Naam D Luijten
Plaats Alphen aan den Rijn
Datum 25 december 2018

Vraag1

Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Nee, ik vind uw oplossingen en gestelde eisen nogal problematisch omdat er bewust het verschil tussen de legale en illegale keten wordt benadrukt. De keuze mogelijkheden voor de consument worden in de legale keten heel sterk aan banden gelegd en er is bijzonder weinig tot geen ruimte om gedurende de looptijd van 4 jaar als teler en/of coffeeshophouder in te spelen op de wijzigende behoefte en vraag vanuit de consument. Bovendien voorzie ik een grote toename van overvallen van gepantserde voertuigen die de hennep van de teler(s) naar de coffeeshops dienen te transporteren. Uitgaande van de bevoorrading van een weekvoorraad hennep aan 10 coffeeshops per rit vanuit de locatie van de teler is te verwachten dat er een minimale straatwaarde aan hennep van Eur 1 mio aanwezig is in een gepantserd voertuig. (Aanname: 1 weekvoorraad van een gemiddelde coffeeshop is 10 kg hennep, verkoopwaarde hennep is Eur 10 per gram, dus waarde in pantservoertuig is 10 x 10 kg = 100 kg hennep a Eur 10.000/kg = Eur 1 mio ). Plofkraken van coffeeshops vanwege veel grotere voorraden zijn niet uit te sluiten. De groenteboer heeft toch ook geen voorraad van een week van z'n verse groente en fruit en laten we wel wezen hennep is toch gewoon een plant uit de netuur.

Vraag2

Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Dit gaat niet werken. Er zijn zo veel eisen en plichten dat telers en deelnemende coffeeshops na verloop van tijd het bijltje er bij neer zullen gooien en zullen verzoeken om hun aanwijzing in te trekken.

Vraag3

Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja, in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd?
Geen positie

Vraag4

Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende duidelijk en toereikend is?
Geen positie

Vraag5

Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Door de opzet van dit experiment blijft illegale grootschalige teelt aantrekkelijk en blijft bestaan. De illegale teelt zal flexibel inspelen op de wijzigende behoefte en vraag vanuit de markt en dit leveren aan de coffeeshops die niet aan het experiment meedoen. Ik verwacht dat deze gang van zaken de openbare orde en veiligheid verder onder druk zal zetten.

Vraag6

Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Ik gebruik cannabis om mijn vitaliteit en immuunsysteem op een zo hoog mogelijk niveau te houden en dat gaat mij goed af. Daarom heb ik al meer dan 5 jaar het eigen risico van mijn zorgverzekering op het maximale bedrag kunnen handhaven. Het zogenaamde voorlichtingsmateriaal van het Trimbos Instituut omvat uitsluitend doemscenario's dat cannabis slecht is, dat je er high van kan worden en dat er verslaafd aan kan worden. Hoe lang zal het nog duren voordat uwe Excellencies het volk kont gaan doen van de geweldige positieve en gezondheids bevorderende aspecten van het gebruik van cannabis vraagt deze 72 jarige burger zich af?
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht