Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Dit concept-wetsvoorstel beoogt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) te vervangen door de term ‘seksuele gerichtheid’. Ook wordt voorgesteld om de strafrechtelijke bescherming van intersekse personen en transgender personen te verbeteren door in het WvSr groepsbelediging op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken te verbieden.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 16 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: