Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Reactie

Naam Stichting One of Us Nederland (J Willemse)
Plaats Haarlem
Datum 30 november 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Uiteraard zijn wij tegen beledigen van groepen en personen.
Maar wat voor de een als waarheid wordt gezien, kan voor de ander als belediging gelden. Volgens de biologische wetenschap ben je of man of vrouw, gebaseerd op het genetisch profiel in iedere cel. Wij vragen ons af of deze beleving van gender ook onder de genderidentiteitsparaplu valt, want wie gaat bepalen wat de beleving van gender is?
Komt de vrijheid van de een, in de plaats voor de vrijheid van de ander? Kan ik nog trans-geïdentificeerde mannen uit mijn vrouwenkleedkamer en sportcompetitie weren? Wordt een afwijkende mening nog gerespecteerd?
Daarom zouden wij graag verduidelijking in de wet willen zien wat wordt verstaan onder ‘beledigend of aanzet tot haat of discriminatie’.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht