Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Luxemburg
Datum 30 november 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Ik maak mij ernstige zorgen over de gevolgen die de voorgestelde wetswijzigingen zullen hebben voor de rechten van vrouwen. De facto zal het woord ' vrouw' betekenisloos worden met het introduceren van het begrip "genderidentiteit" - waarmee het materiële begrip geslacht wordt vervangen door een vaag, ontastbaar en ondefinieerbaar begrip. Vrouwen en meisjes worden gediscrimineerd, uitgesloten, onderdrukt en tot slachtoffer van geweld gemaakt vanwege hun geslacht. Doordat wij herkenbaar zijn als behorend tot het vrouwelijk geslacht (dit staat los van kleding, haardracht en andere vormen van zogenaamde "zenderexpressie"), kunnen wij 's avonds niet veilig over straat, worden onze symptomen door artsen genegeerd of onderschat, worden wij slechter betaald dan onze mannelijke collega's, zijn wij vaak niet veilig in eigen huis vanwege een gewelddadige mannelijke partner, worden irrealistische verwachtingen aan ons gesteld, gaan potentiële werkgevers ervan uit dat wij zwanger kunnen worden of de hoofdverzorger van onze kinderen zijn en daardoor minder aantrekkelijke werknemers, enzovoorts.

Het feit dat vrouwen en meisjes in de "doelgroepen die door de regeling wordt geraakt" in het geheel niet worden genoemd, is zeer verontrustend. In landen waarin het begrip "genderidentiteit" in de wet is opgenomen als beschermingsgrond, zien we dat dit de rechten van vrouwen en meisjes ondermijnt. Mannelijke misdadigers die zichzelf vrouw noemen, mogen in de media of in de rechtbank, zelfs door slachtoffers, niet meer als man worden aangeduid; dit wordt als haatmisdrijf bestempeld. Dergelijke mannen mogen ook eisen in een vrouwengevangenis te worden gedetineerd, hetgeen reeds meermaals tot seksuele misdrijven tegen vrouwelijke gedetineerden heeft geleid. Mannen eisen toegang tot voor vrouwen gereserveerde openbare ruimtes waar vrouwen en meisjes zich (deels) ontkleden, waaronder openbare toiletten, kleedkamers, douches en paskamers. Dit heeft tot gevolg dat als een meisje of vrouw in deze ruimtes met een naakte man wordt geconfronteerd, zij hem niet kan vragen te vertrekken en nergens een klacht kan indienen. Integendeel, de man in kwestie kan haar in dat geval aanklagen wegens een haatmisdrijf omdat zij hem niet als vrouw bejegent.

Bijlage