Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Rijswijk
Datum 30 november 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Dit is een heel slecht idee:
- genderidentiteit is een vaag begrip dat geen duidelijke definitie of wetenschappelijke basis heeft. Het is dermate vaag dat het daarmee alles waar iemand zich beledigd door voelt ineens strafbaar.
- genderidentiteits is vaak in conflict met geslacht. Zo willen mannen die we vroeger travestiet noemden maar nu transgender vanwege hun genderidentiteit het recht hebben op voorzieningen voor vrouwen. Wij vrouwen hebben die voorzieningen op basis van ons geslacht omdat ze ons veiligheid en privacy en waardigheid bieden. Als elke man die zegt dat zijn genderidentiteit vrouw is daar kan komen zonder dat wij iets kunnen zeggen schaadt dat vrouwen.
- genderidentiteit kan leiden tot discriminatie van homoseksuelen en lesbiënnes. Wat we nu al zien, zeker in het buitenland is dat mannen die zeggen lesbisch te zijn vrouwen pushen om hun girl dick te accepteren in hun datingpool. Zeker jonge lesbiennes zijn een gweild doelwit voor deze groep en met de huidige wetswijzigingen zijn zij straks strafbaar als we niet oppassen. De wet is goed zoals deze is.