Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Flevoland
Datum 30 november 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Uit het wetsvoorstel blijkt een hardnekkige weigering om helder en eerlijk te zijn over sekse, de materiële verschillen van de 2 geslachten en wat onze maatschappij doet met die verschillen. Er wordt gesuggereerd dat het onbewezenconcept van genderidentiteit significanter is dan ons geslacht en dat rechten gebaseerd op geslacht niet (meer) nodig zijn, zonder enig bewijs te leveren en zonder oprecht te zijn over de negatieve gevolgen voor meisjes en vrouwen, homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuele vrouwen en mannen.

Iedereen heeft fundamentele rechten. Kwetsbare groepen hebben additionele bijzondere rechten en bescherming gebaseerd op hun behoeften. We hebben additionele rechten en bescherming nodig voor transgender mensen, maar die moeten niet ten koste gaan or verward worden met vrouwenrechten die gebaseerd zijn op ons geslacht en de daarmee samenhangende kwetsbaarheden en uitdagingen.

Of je handhaaft de geslacht-specifieke definities en de daarbij horende rechten, of niet. Er is geen tussenvorm, geen compromis mogelijk. Ons geslacht overstijgt genderidentiteit, niet andersom. Seksuele geaardheid overstijgt seksuele gerichtheid, niet andersom.

Zie bijlage voor toelichting.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht