Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Berlijn
Datum 30 november 2020

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en het Wetboek van Strafrecht in verband met de vervanging van de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ door ‘seksuele gerichtheid’ en toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht van de discriminatiegronden genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken? Dan kunt u hier uw reactie geven.
Dit wetvoorstel van Sander Dekker lijkt progressief, maar het schrappen van sekse door gender is echter een kwalijke, ondoordachte recessieve daad. Gender is een sociologisch begrip dat beschrijft hoe maatschappelijke ideeën rondom mannenlijkheid en vrouwelijkheid cultureel worden gevormd. Van ontzettende clichés als mannen houden van bier zuipen, voetballen en auto’s en vrouwen van jurkjes dragen en roddelen met hun vriendinnen en maken met liefde het huis schoon. Mannen zijn “agressief” en vrouwen “zorgzaam”. Ja, logisch dat veel mensen zich niet thuis voelen in dit soort seksistische stereotyperingen. De hele tweede feministische golf ging erom dat vrouwen meer waren dan mooie poppetjes die het gezin draaiende hielden en al het zorgwerk op zich namen. Nee, als vrouw kon je net zo goed bier zuipen in het café, broeken dragen, voetballen en ja ook studeren en bijvoorbeeld als beleidsmedewerker werken. Dat je als vrouw geboren was betekende niet dat je een geknecht leven moest laten.

Het feminisme heeft in Nederland ontzettend veel bereikt. Dat vrouwen kunnen scheiden, een eigen bankrekening kunnen openen, toegang hebben tot anticonceptie en abortus, en een geweldadige relatie in een blijf-van-m’n-lijf-huis kunnen ontvluchten wordt nu als een vanzelfsprekendheid gezien. Gelukkig. Maar juist dit soort vanzelfsprekendheden komen in gevaar als het niet meer wettelijke vaststaat wie man of vrouw is. Vrouw zijn is namelijk geen ‘gevoel’, maar een materieel gegeven. Met de nieuwe wetswijziging van Sander Dekker kunnen mannen – oftewel mensen die met een penis zijn geboren – gewoon zeggen dat ze zich vrouw voelen en hebben daardoor het recht om dezelfde veilige ruimtes van vrouwen te betreden. We hebben het hier niet over ‘theekransjes’, maar over plekken waar vrouwen echt kwetsbaar zijn, zoals kleedkamers, vrouwengevangenissen en inderdaad blijf-van-m’n-lijf huizen. Dat mannen die zich vrouw voelen en zich als trans identificeren door andere mannen worden lastig gevallen en zich ook niet altijd veilig voelen betekent niet dat vrouwen zomaar hun veilige ruimtes aan ze moeten afstaan. Dat is een schijnoplossing. Ja, er moet in Nederland zeker nog veel tegen gewelddadige mannen gedaan worden, maar dat mag nooit ten kosten gaan van vrouwenrechten. Met dit wetsvoorstel zet Sander Dekker helaas een flinke stap terug.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht