Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Zoekresultaat

280 resultaten
U heeft gezocht op: Weg

Sorteren op:
 • Wet elektronische indiening dagvaarding

  Het wetsvoorstel neemt de wettelijke belemmeringen voor het elektronisch indienen van de dagvaarding weg.

 • Openbaarheid belastingrechtspraak

  Dit wetsvoorstel bevat een aantal wijzigingen op het gebied van het fiscale procesrecht. Een belangrijke wijziging betreft het openen van de deuren bij het onderzoek ter zitting in fiscale geschillen. Voorts wordt wettelijk geregeld dat de rechter kan beslissen tot ongeanonimiseerde verstrekking van een uitspraak.

 • Wijzigingsbesluit financiële markten 2012

  Het ontwerpbesluit Wijzigingsbesluit financiële markten 2012 bevat als onderdeel van de Wijzigingscyclus van nationale regelgeving op het terrein van de financiële markten een aantal wijzigingen van algemene maatregelen van bestuur die hun grondslag hebben in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en wijzigt het Besluit toezicht financiële verslaggeving. Het ontwerpbesluit heeft een beoogde inwerkingtredingdatum van 1 januari 2012.

 • Consultatie Vakbekwaamheidsbouwwerk

  In de consultatie wordt een aantal beleidsvoornemens uiteen gezet betreffende het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financiële dienstverleners zoals dit momenteel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) is opgenomen. De consultatie betreft uitsluitend beleidsvoornemens (nog geen concrete wetteksten).

 • Herziening IBN 2015

  Deze beleidsregel strekt tot herziening van het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 naar aanleiding van het vaststellen van het Nationaal Waterplan 2010-2015 en de daarbij behorende Beleidsnota Noordzee.

 • Wijziging Reglement voor de binnenvisserij 1985 en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985

  Een aantal vereenvoudigingen en wijzigingen van beleidsmatige aard wordt aangebracht in het Reglement voor de binnenvisserij 1985 en in het Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985.

 • Diplomamodel mbo

  Deze conceptregeling bevat een model en technische veiligheidseisen voor zowel het diploma als de resultatenlijst voor het mbo. De regeling zal naar verwachting per 1 augustus 2012 in werking treden.

 • Regels met betrekking tot pandbeleningen

  De Pandhuiswet 1910 is sterk verouderd. Klanten van pandhuizen worden daardoor onvoldoende beschermd. Voorstel is om in het Burgerlijk Wetboek specifieke regels op te nemen om klanten van pandhuizen te beschermen. Die regels moeten er voor zorgen dat: • klanten van pandhuizen goed geïnformeerd worden over de voorwaarden van pandbeleningen (zoals over de prijs en de looptijd) • hele hoge rentevergoedingen niet meer toegestaan zijn

 • WVA 2012

  Voorwerp van de consultatie is het wetvoorstel voor de Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 2012.

 • Wijziging bepalingen boek 1 BW ivm transgenders

  Deze wijziging Burgerlijk Wetboek vergemakkelijkt voor transgenders de wijziging vermelding geslacht op geboorteakte. wijzigen.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Actie