Btw-tarief voor elektronische uitgaven

De consultatie betreft het voorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen voor digitale boeken, kranten en tijdschriften. Het gaat dan om het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een boek, dagblad, weekblad, tijdschrift of een ander tenminste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven. Hiermee wordt het bestaande verschil in behandeling voor de btw van fysieke en elektronische uitgaven opgeheven en wordt beoogd te voorkomen dat nieuwe verschillen ontstaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-04-2019
Einddatum consultatie 16-05-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Alle consumenten die elektronische uitgaven aanschaffen en alle ondernemers die elektronische uitgaven leveren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Op elektronische uitgaven zal per 1 januari 2020 ook het verlaagde btw-tarief van toepassing zijn.

Waarop kunt u reageren

Het is mogelijk op alle onderdelen van het voorstel te reageren.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen