Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van enkele bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) met het oog op de versterking van de strafrechtelijke handhaving van enkele ernstige verkeersdelicten. Voorgesteld wordt o.a. het grote verschil weg te nemen in strafmaximum bij (zeer) gevaarlijk rijgedrag zonder en met gevolgen en het strafmaximum te verhogen bij een aantal ernstige verkeersdelicten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2018
Einddatum consultatie 19-04-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Strafrecht Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Verdachten van ernstige verkeersdelicten.
- Deelnemers aan het verkeer.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid.
- Het verschil weg te nemen in strafmaat voor iemand die slachtoffers maakt bij zeer gevaarlijk rijgedrag en iemand die met hetzelfde gedrag door een gelukkig toeval niemand letsel toebrengt.
- Hogere strafmaxima voor verdachten van enkele ernstige verkeersdelicten
- De rechter meer mogelijkheden te geven om een passende straf op te leggen bij de verscheidenheid die het verkeersstrafrecht kenmerkt.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wegenverkeerswet 1994

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl