Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor. Tot nu toe waren bestuurders en passagiers van snorfietsers uitgezonderd van de helmplicht. De belangrijkste wijziging in het RVV 1990 is dat deze uitzondering komt te vervallen, het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Daarnaast worden er een aantal kleinere wijzigingen aangebracht en enkele (redactionele) omissies hersteld.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 188 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: