Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam PJ van Wee
Plaats Leusden
Datum 30 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Ten aanzien van ruiters op fietspaden. In NL zijn 3 soorten fietspaden: G12 (brom/fietspad met fiets en bromfiets symbool), G11 (fietssymbool) en de G13 (fietspad met het woord FIETSPAD op het bord). Deze laatste categorie bestaat nog best vaak uit half harde verharding (bv schelpen en lichte steentjes) . Helaas gebeurt het nu ook al dat sommige ruiters over dit soort paden gaan met helaas nogal forse schade aan het wegdek tot gevolg. Soms zijn deze niet goed/veilig meer befietsbaar. Mijn voorstel zou zijn om ruiters alleen toe te staan over fietspaden te gaan mits het transit verkeer is (om bv van de manege naar het bosgebied te gaan) en om alleen toe te staan over volledig verharde fietspaden of om het eenvoudiger te maken. Alleen over de G12a en G11 paden. De G13 paden liggen toch al vaak in een bosgebied waar ruiterpaden veelal aanwezig zijn.
Vragen?

piewie32@gmail.com

Zie ook ruiterpaden in Openstreetmap
http://mijndev.openstreetmap.nl/~peewee32/paard/ruiterpadenOSM.html

En de verschillende soorten fietpad in Openstreetmap
http://mijndev.openstreetmap.nl/~peewee32/traffic_sign/traffic_sign.htm?map=cycleways&zoom=14&lat=52.11362&lon=5.38124&layers=B00000FFFFFFFFFTTTTTTFFFFFFFFFFFF