Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor. Tot nu toe waren bestuurders en passagiers van snorfietsers uitgezonderd van de helmplicht. De belangrijkste wijziging in het RVV 1990 is dat deze uitzondering komt te vervallen, het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Daarnaast worden er een aantal kleinere wijzigingen aangebracht en enkele (redactionele) omissies hersteld.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 januari 2023

De regeling is op 1 januari 2023 in werking getreden.

Link toegevoegd, 4 juli 2022

De Regeling is op 30 juni 2022 in het Staatsblad gepubliceerd. in de Toelichting geeft het ministerie een inhoudelijke reactie op de ingediende reacties.
De Regeling zal op 1 januari 2023 in werking treden.

Consultatie rapport gepubliceerd, 11 mei 2020

Het hoofdlijnenverslag van de reacties op de Internetconsultatie is gepubliceerd. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.