Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam C Hoogervorst
Plaats Amsterdam
Datum 30 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Duidelijke kwestie van het verplaatsen van een probleem. Nu zijn er dan veel slachtoffers met fietsers en snorfietsers dan worden het straks slachtoffers met snorfietsers en auto's. Zou handiger zijn als het probleem aangepakt word bij de kern en niet het verplaasten ervan.
Dus ten eerste minder overzichtelijk dus gevaarlijker plus veel meer vertragingen door auto’s die er niet voorbij durven.
Ik zou de regering eens willen vragen om de fietsers te controleren die volledig boven de wet leven. Door rood rijden, zelden hun richting aangeven, bellen op de fiets, dubbel fietsen en soms driedubbel. Dat zou een hoop ongelukken schelen.
De oplossing ligt ook niet bij het verplaatsen van de scooters naar de rijbaan. Het probleem is roekeloos rijgedrag en dáár moeten ze een oplossing voor vinden. Dit geldt ook voor de (bak)fietsers die appen/bellen, zonder licht rijden, door rood rijden en niet opletten. Dit is allemaal nét zo gevaarlijk. Maar nu verplaatsen ze het probleem inplaats van het op te lossen. Een scooterrijder die zich netjes aan de regels houdt is ook geen gevaar op het fietspad. Maar een scooterrijder die in de bebouwde kom max 25km per uur gaat, waar je 30km per uur mag is wél een gevaar maar dan voor de automobilist.
Dus; levensgevaarlijk dit en ik hoop oprecht dat deze regel in Amsterdam wordt afgeschaft want daar durf ik haast niet meer te rijden op mijn snorfiets. Belachelijk dat ik mij in mijn eigen stad niet eens meer veilig voel!!!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht