Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 vanwege invoering helmplicht snorfietsers

Reactie

Naam W. de Niet-den Heijer
Plaats Leiden
Datum 30 maart 2020

Vraag1

Vraag 1. Aangezien snorfietsers de gelegenheid moeten hebben om een geschikte helm te kopen, wordt overwogen om een overgangsperiode vast te stellen. Denkt u dat zo’n overgangsperiode noodzakelijk is? Zo ja, wat vindt u een redelijke termijn?
Vraag 2. Hebt u nog andere opmerkingen over de regeling en de nota van toelichting?
Ad vraag 2.
Uitermate misleidend om onder "invoering helmplicht snorfietsers" een wijziging B Art. 8 "PAARDEN op het fietspad toestaan" er door heen te drukken.

Ik ben hier sterkt tegen.
Paarden op een fietspad is een groot gevaar voor fietsers!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht