Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Met het eerste deel van het voorstel wordt kinder(ver)koop strafbaar gesteld. met het tweede deel van het voorstel wordt wensouderverlof geregeld, vergelijkbaar aan de regeling die bestaat voor adoptiefouders en pleegouders. Beide voorstellen zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel Kind, draagmoederschap en afstamming.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 66 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: