Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 17 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Ik sluit me aan bij een groep van verenigde mensen die het al meer dan goed verwoord hebben. Dat komt hierop neer: https://www.meerdangewenst.nl/nieuws/laatste-nieuws/consultatie-kinderkoop/

Mijn eigen afsluiting: vergeet niet dat veel mensen die hiermee bezig zijn het beste voor hebben met alle betrokkenen. Ze zijn veel dankbaarder, hebben vaak meer respect (voor leven überhaupt en voor anderen) en ze beschouwen vrijwel niets als vanzelfsprekend. Het gaat ze niet om kosten wat kost hun zin te krijgen. Als iets niet goed is voor de draagmoeder, of de draagmoeder heeft niet de juiste beweegreden, dan is dat ook niet goed voor het kind dat men zo graag wenst. Heb wat meer vertrouwen in deze mensen. Ze zullen het goede doen. Voor hun kind en voor de draagmoeder. Je ziet snel genoeg of een draagmoeder dit vanuit een oprechte en intrinsieke motivatie doet, of dat ze het vanuit minder passende redenen doet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht