Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 17 juli 2020

Vraag1

Welke aspecten van de regeling behoeven naar uw oordeel nadere beschouwing?
Zoals velen sluiten wij ons aan bij de reactie van Stichting Meer dan Gewenst op dit wetsvoorstel.

Wij zijn een mannenstel en momenteel bezig met een draagmoeder traject in Amerika. Voor ons is het niet mogelijk om samen een kind te dragen, maar de wens is groot. Binnen Nederland zijn de mogelijkheden zeer beperkt om een biologische verwantschap te hebben. Niet alleen zijn we heel blij dat deze mogelijkheid er wel is in Amerika, daarnaast zien we ook dat dit traject een partnerschap is met de draagster, haar familie en ook de eidonor.

Een draagster draagt het kind van een ander, waarbij zij slechts een deel van de totale kosten vergoed krijgt. Dit traject heeft een grote invloed op haar en haar gezien. Een vergoeding is niet meer dan logisch. Draagsters gaan dit proces bovenal aan uit altruïstisch oogpunt. Ze willen graag anderen helpen om hun kinderwens te vervullen, nadat hun eigen gezin al compleet is. Een draagster kiest ons net zo goed als dat wij haar kiezen en is veelal de basis van een bijzondere band.

Het is ons onduidelijk wat de beoogde doelstellingen zijn van dit wetsvoorstel. Het betreft hier geen kinderkoop en daarnaast is het draagmoederschap in Amerika ver ontwikkeld en geen eenzijdige onevenwichtige verhouding tussen wensouders en draagster maar een partnerschap. We kunnen hier in Nederland veel van leren en meer ondersteuning bieden aan mensen die een kinderwens hebben maar om vooral biologische/medische redenen dit alleen via draagmoederschap kunnen bereiken.