Wijzigingsregeling Rarro 2021

De conceptwijziging actualiseert kaartbijlagen van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro), de Mijnbouwregeling en de Omgevingsregeling als opvolger van de Rarro. De begrenzing van de volgende gebieden wordt gewijzigd: schietbaan en schietterrein Petten; Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne; oefenterrein Oirschotse heide; Vliegbasis Gilze-Rijen; Magazijncomplex Rucphen; en reserveringsgebieden bij de A67, A27, A58, A16, A1, A27/A1 en de Blankenburgverbinding.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-04-2021
Einddatum consultatie 06-05-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12602
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Decentrale overheden. Burgers, bedrijven en andere instellingen kunnen indirect door de regeling worden geraakt.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De wijziging zal voornamelijk gevolgen hebben voor decentrale overheden. Zij moeten rekening houden met de inhoud van de wijziging bij hun lokale ruimtelijk beleid, regelgeving en besluitvorming. Er is daarom geen sprake van directe gevolgen voor burgers, bedrijven en het milieu. Voor decentrale overheden kan de wijziging weliswaar bestuurslasten veroorzaken, maar daarvan is pas sprake bij de eerstvolgende herziening van hun ruimtelijke (beleids)regels. Deze wijziging verplicht decentrale overheden namelijk niet tot het vroegtijdig aanpassen van geldende ruimtelijke regelgeving.

Voor meer informatie over de inhoud en effecten van de regeling, zie de beantwoording van de IAK-vragen en de toelichting op de conceptregeling. Beide zijn hieronder te vinden onder het kopje “Downloads”.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op elk onderdeel van deze wijziging van de Rarro en de Omgevingsregeling. Graag duidelijk aangeven op welk specifiek onderwerp of welk onderdeel van de ontwerpregeling u reageert. U kunt uw reactie geven door een bericht achter te laten of door een document te downloaden.

Alle kaartbijlagen van de conceptregeling zijn hieronder opgenomen, onder het kopje “Overige documenten”. Daarnaast kunnen de kaartbijlagen tijdens de internetconsultatie op gedetailleerd niveau bekeken worden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De exacte link is hieronder opgenomen, onder het kopje “Externe bronnen”.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

 • Bijlage A - Militair terrein Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

 • Bijlage B - Militair terrein oefenterrein Oirschotse Heide

 • Bijlage C - Onveilig gebeid bij schietbaan en schietterrein Petten

 • Bijlage D - Vliegbasis Gilze-Rijen

 • Bijlage E - Munitieopslagplaats Generaal-majoor De Ruijter van Steveninckkazerne

 • Bijlage F - Munitieopslagplaats MC Rucphen

 • Bijlage G - Munitieopslagplaats Vliegbasis Gilze-Rijen

 • Bijlage M - Reserveringsgebieden t.b.v. de mogelijke aanleg van nieuwe hoofdwegen

 • Bijlage N - Militair terrein oefenterrein Oirschotse Heide, geen onderdeel NN

 • Bijlage O - Kaart bij bijlage 5 Mijnbouwregeling

 • Bijlagen H, I, J, K en L - Reserveringsgebieden t.b.v. de mogelijke uitbreiding van hoofdwegen

Externe bronnen

Website ruimtelijke plannen

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl