Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Deze beleidsregel verduidelijkt het begrip ‘netwerkaansluitpunt’ uit de Telecommunicatiewet door de scheiding tussen een openbaar elektronisch communicatienetwerk en een privaat netwerk van een telecom-eindgebruiker uit te leggen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 34 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: