Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Reactie

Naam M.G. Maathuis
Plaats Eindhoven
Datum 28 januari 2018

Vraag1

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Aandacht wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen:

- Biedt de beleidsregel voldoende duidelijkheid over de positie van het netwerkaansluitpunt?
- Dekt de beleidsregel alle relevante situaties en is deze voldoende toekomstvast?
- Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers (consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde gebruikersgroepen?
- Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging vragen in het kader van deze beleidsregel?

Artikel 1 lid 1: De definitie van openbaar is niet duidelijk, een abonnee is verbonden met een service provider via een aansluitpunt. Het risico van de huidige definitie is dat service providers gaan proberen niet beschouwd te worden als openbaar netwerk.
Artikel 1 lid 2: Zeer moeilijk taalgebruik, ik zou het explicieter formuleren dat het apparaten betreft die er enkel zijn ten behoeve van een enkele abonnee, en dat het openbare netwerk blijft functioneren zonder deze apparaten. Waarbij er waarschijnlijk wel expliciet iets gezegd moet worden dat deze apparatuur op een plek moet staan die eigendom is of gehuurd word door de abonnee. Anders valt mogelijk een zeer beperkte set van apparatuur in de POP/DSLAM/etc van de service provider ook onder deze definitie.
Artikel 1 lid 3: Deze definitie bevat een complicatie, het is bijv mogelijk elektriciteit te sturen over ethernet, een dergelijke aansluiting zou kunnen gezien worden als incompatibel met deze definitie. Wat is het nut van deze definitie? Het is de keus van van de service provider om elektriciteit aan te bieden als dat mogelijk is, dat zou geen loophole in wetgeving moeten creeeren. Een verbeterd lid 2 zou dit lid overbodig maken.
Artikel 1 lid 5: Dit lid is eigenlijk een soort zwaktebod, mijn advies, verwijder dit lid, het creeert alleen maar interpretaties die onwenselijk zijn. Achter het aansluitpunt kan niks openbaar zijn, het is namelijk exclusief voor gebruik van de abonnee. Maak desnoods een apart lid dat een abonnee mogelijk een authenticatie object poet gebruiken om decryptie te faciliteren (typisch een smartcard, dus geen geheel apparaat en ook geen CI+ module) wat wel onderdeel is van het openbare netwerk. Het belangrijkste is dat het geen enkel ander doel mag dienen (dit zal ook direct de oplossing voor de frustratie met ondermaatste apparatuur die benodigd is voor televisie en op dit moment afgedwongen word door service provider). Een open definitie zoals het huidige lid 5 zal ten nadele van de abonnee geinterpeteerd worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht