Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Deze beleidsregel verduidelijkt het begrip ‘netwerkaansluitpunt’ uit de Telecommunicatiewet door de scheiding tussen een openbaar elektronisch communicatienetwerk en een privaat netwerk van een telecom-eindgebruiker uit te leggen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
13-12-2017
Einddatum consultatie
15-02-2018
Status
Gesloten
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Handel

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- aanbieders van elektronische communicatienetwerken en –diensten
- fabrikanten van (eind)apparaten
- bedrijven en andere organisaties als eindgebruikers van openbare elektronische communicatienetwerken
- consumenten als eindgebruikers van openbare elektronische communicatienetwerken

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Beleidsregel netwerkaansluitpunt heeft effecten op:
- de mededinging en innovatie in de markt van eindapparaten, in het bijzonder de marktkansen voor fabrikanten van modems en modem/routercombinaties;
- het beleggen van verantwoordelijkheden rondom de beveiliging van (eind)apparaten;
- het toezicht op de vrijheid van consumenten en bedrijven met betrekking tot de keuze van eindapparaten.

Waarop kunt u reageren

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Er wordt daarbij aandacht gevraagd voor bepaalde thema's.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling