Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Reactie

Naam W de Vries
Plaats Joure
Datum 30 december 2017

Vraag1

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Aandacht wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen:

- Biedt de beleidsregel voldoende duidelijkheid over de positie van het netwerkaansluitpunt?
- Dekt de beleidsregel alle relevante situaties en is deze voldoende toekomstvast?
- Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers (consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde gebruikersgroepen?
- Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging vragen in het kader van deze beleidsregel?

Ik ben een groot voorstander van deze regels. Ik vind het namelijk al jaren een pijnpunt dat consumenten geen eigen modems/routers kunnen gebruiken bij hun internetaansluiting. En dat simpelweg omdat de aanbieder weigert de benodigde gegevens vrij te geven.

Een groot voordeel is straks dat mensen die dat wensen straks hun eigen gekozen apparatuur kunnen gebruiken. Daarvoor kunnen ze veel redenen hebben, bijvoorbeeld: Stabielere werking, uitgebreider te configureren, meer functionaliteit, VPN server.

Het enige nadeel voor de leverancier wat ik kan bedenken is dat ze een aantal gegevens moeten vrijgeven, en wellicht iets meer aan de beveiliging moeten doen zodat die gegevens alleen vanaf de internetverbinding van de klant te gebruiken zijn. Dat nadeel weegt niet op tegen de vele voordelen voor de klant.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht