Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Reactie

Naam (HZ Peek)
Plaats Amsterdam
Datum 9 februari 2018

Vraag1

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Aandacht wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen:

- Biedt de beleidsregel voldoende duidelijkheid over de positie van het netwerkaansluitpunt?
- Dekt de beleidsregel alle relevante situaties en is deze voldoende toekomstvast?
- Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers (consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde gebruikersgroepen?
- Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging vragen in het kader van deze beleidsregel?

artikel 1 punt 5 beveiligingsfunctie behoort niet in een apparaat voor toegang tot een electronische comunicatienetwerk. De beveiliging behoort via secure identificatie of authenticatie te verlopen. De punt 5 uitzondering zal aangehaald worden als onderbouwing van apparatuur voor het toegang verlenen tot het elektronisch communicatie netwerk.
Tot nu toe wordt deze regeling heel vaak genegeerd en zal er (financiele) druk uitgeoefend moeten worden om te kunnen handhaven
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht