Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsregel netwerkaansluitpunt

Reactie

Naam Antria (De heer P.M. Joosten)
Plaats Amsterdam
Datum 14 februari 2018

Vraag1

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de beleidsregel. Aandacht wordt gevraagd in het bijzonder voor de volgende onderwerpen:

- Biedt de beleidsregel voldoende duidelijkheid over de positie van het netwerkaansluitpunt?
- Dekt de beleidsregel alle relevante situaties en is deze voldoende toekomstvast?
- Zijn er specifieke voor- of nadelen voor telecomeindgebruikers (consumenten, bedrijven), fabrikanten of telecomaanbieders, die mogelijk onderbelicht zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van bepaalde gebruikersgroepen?
- Zijn er aspecten op het vlak van de thema’s mededinging en veiligheid van openbare netwerken die mogelijk nadere afweging vragen in het kader van deze beleidsregel?

Ik ben verheugd te lezen dat het de bedoeling is een afnemer de keuze te geven welke apparatuur deze aansluit op een netwerk en dat zowel modems als televisiedecoders hieronder vallen.

Mijn argumenten hiervoor zijn:
1. Vrije keuze maakt het mogelijk om modems te gebruiken met meer mogelijkheden dan meegeleverde modems. Modem/routers vervullen tegenwoordig veel functies in het lokale netwerk dat het onjuist is om toe te staan dat de aanbieder zo’n sterke invloed heeft op dat netwerk.
2. Er kan worden overgestapt naar andere, soms goedkopere, providers die nu gebruik van eigen apparatuur niet toestaan. De concurrentie tussen aanbieders kan hierdoor toenemen.
3. Een deskundige gebruiker is niet afhankelijk van een provider of en wanneer een beveiligingslek in hun apparaat wordt opgelost, maar heeft dat zelf in de hand. Soms zijn providers trager met het uitrollen van beveiligingsupdates dan fabrikanten van apparatuur. Iemand met eigen apparatuur kan dan zelf sneller de beveiligingsupdate installeren.
4. Televisies kunnen beter worden benut: het CI+ slot kan worden gebruikt zonder verplicht een decoder te huren. Hopelijk ontstaan er ook betere mogelijkheden voor IP-TV, waar op dit moment eigen televisie-ontvangers in het geheel niet mogelijk zijn. Hierdoor wordt meer gebruiksgemak bereikt door minder apparatuur (ook afstandsbedieningen).
Ook ontstaan wellicht meer mogelijkheden voor een HTPC (Home Theatre PC). Deze zijn thans nogal beperkt, doordat het nauwelijks mogelijk is om het televisiesignaal via een HTPC te tonen (de enige uitzondering hierop is het ongecodeerde DVB-C signaal).
5. Energie- en milieubesparing doordat er minder apparatuur hoeft te worden gebruikt en afgedankt (bijv. een goed modem/router i.p.v. modem plus aparte router of TV met CI+ kaart i.p.v. TV plus aparte ontvanger).

Mogelijk voeren aanbieders aan dat de beveiliging mogelijk slechter wordt en klanten nu beter worden beschermd, bijvoorbeeld doordat gebruik van vaste telefonie alleen mogelijk is via het meegeleverde modem. Er zijn echter andere beveiligingsmaatregelen denkbaar, zoals inloggen op de SIP-server alleen toestaan vanaf een bepaald IP-adres. Beveiliging is mijns inziens geen reden om de afnemer te verplichten alleen door de aanbieder geleverde apparatuur te kunnen gebruiken. Artikel 1 lid 5 is daarom naar mijn mening goed verwoord. Hierdoor moeten bijvoorbeeld de SIP-toegangsgegevens van telefonie beschikbaar worden gesteld.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht