Zoekresultaat

73 resultaten
U heeft gezocht op: Voortgezet onderwijs

Sorteren op:
  • Wijzigingsbesluit aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

    Wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO in verband met aanpassing van de indicatoren voor de beoordeling van de leerresultaten

  • Wijzigingsbesluit i.v.m. rekentoets vo en mbo

    Wijziging van onder meer het Eindexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van de rekentoets ER en tijdelijke aanpassingen in de uitslagregeling naar aanleiding van de adviescommissies Bosker en Steur

  • Wijzigingsbesluit onderwijsvrije dagen voortgezet onderwijs

    In dit besluit, dat nauw samenhangt met het Wetsvoorstel onderwijstijd VO , wordt een aantal vooral technische aanpassingen verricht in het Inrichtingsbesluit W.V.O. met betrekking tot dagen waarop in het voortgezet onderwijs geen onderwijs behoeft te worden verzorgd. Het maximumaantal onderwijsvrije dagen verandert er niet door. Ook heeft de regeling geen gevolgen voor de landelijke feestdagen, voor de schoolvakanties en voor bestaande afwijkingsmogelijkheden.